Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

-
снимки:ЕС Европейски фонд за региотално развитие, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

На 20.08.2020 г. фирма ХАЙ ДРАЙВ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8058-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и  1500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020 г.

Край: 20.11.2020 г.

Водещата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на ХАЙ ДРАЙВ ЕООД, преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.