Реклама

Банер позиции на страниците на hidrive.bg

Предоставяните баннери могат да бъдат във .jpg, .gif или HTML5 формат.

Начална страница


Банер позиция
в навигационното меню

Размер 728 на 90 px
Цена: 400 лв.

 

Банер позиция 1
в дясна колона.

Размер 300 на 600 px
или 300 на 250 px
(300 на 250 px за мобилни устройства)
Цена: 300 на 600 – 420 лв. 
300 на 250 px – 210 лв.

 

Банер позиция 2*

Размер 696 на 86 px
(автоматично мащабиране
за мобилни устройства)
Цена: 250 лв.

 

Банер позиция 3

Размер 728 на 90 px
(300 на 250 px за мобилни устройства)
Цена: 300 лв.

 

*Размерът 696 на 86 px
е пропорционален на
размер 728 на 90 px.

 

Страници категории, резултати от търсене и тагове


Банер позиция 1 в дясна колона.

Размер 300 на 600 px
или 300 на 250 px
(300 на 250 px за мобилни устройства)
Цена: 300 на 600 – 360 лв.
300 на 250 px – 180 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Страница публикация


Банер позиция 1 в дясна колона.

Размер 300 на 600 px
или 300 на 250 px
(300 на 250 px за мобилни устройства)
Цена: 300 на 600 – 360 лв. 
300 на 250 px – 180 лв.

Банер позиция 2*

Размер 696 на 86 px
(300 на 250 px за мобилни устройства)
Цена: 250 лв.

*Размерът 696 на 86 px
е пропорционален на
размер 728 на 90 px.

Пакетна цена за показване +50 лв.


За банер с размер 728 на 90 px пакетната цена е за показване на
позиция в навигационното меню или позиция 2/3 Начална страница + позиция 2 на страници Материал.

За банер с размер 300 на 600 px или 300 на 250 px пакетната цена е за показване на
позиция 1 на Начална страница + позиция 1 на страници Рубрика + позиция 1 на страници Материал.

 

Посочените цени с без ДДС и период на показване на банерите един месец.

Контакт за реклама:

Борислава Атанасова, телефон: 0888 007 124, batanasova@hidrive.bg