Новото BMW X2, което споделя платформата на X1, е насочено преди всичко към младите хора с финансови възможности, които живеят в големия град, водят активен начин на живот и в същото време са неразривно свързана с дигиталния свят. Естествено, в целевата група трябва да добавим и всички хора с младежки дух, които бягат от стериотипния начин на живот. Затова BMW X2 е атрактивно, вълнуващо и екстровертно. С дизайн, подчертаващ стремежа към ярка индивидуалност и спортни настройки на окачването, X2 категорично разчупва стереотипите и внася нов нюанс в обгръщащото ни ежедневие.

Прочете материала