Renault намалява разходите си с над 2 милиарда евро в рамките на 3 години

-
снимки:Groupe Renault

Намаляването на фиксираните разходи с над 2 милиарда евро за три години има за цел да възстанови конкурентоспособността на Renault и да гарантира дългосрочното й развитие в рамките на алианса. Предварителният план се основава на ефективността на операциите чрез опростяване на процесите, намаляване на разнообразието от компоненти в автомобилите и адаптиране на индустриалните мощности. Планираните промени ще бъдат осъществени в консултация със социалните партньори и местните власти в рамките на текущия диалог.

Renault представя своя план за трансформация, който има за цел да постигне спестявания от над 2 милиарда евро за срок от три години и да постави основите на нова конкурентоспособност. Трудностите, с които се сблъсква компанията, голямата криза пред автомобилната индустрия и спешността на екологичния преход са причините, които подтикват компанията да ускори трансформацията си.

Предварителният план ще засили устойчивостта на Renault, като се съсредоточи върху генерирането на парични потоци, държейки клиентите в центъра на своите приоритети. Планът се основава на по-ефективен подход към оперативните дейности и стриктно управление на ресурсите.

Предварителният план има за цел да постави основите за дългосрочното развитие на компанията. Във Франция Renault ще бъде организирана около стратегически бизнес области с обещаващо бъдеще – електрически автомобили, лекотоварни автомобили, кръгова икономика и иновации с висока добавена стойност. Тези големи регионални центрове за високи постижения, базирани във Франция, ще бъдат в основата на възстановяването на Renault. Във Флан и Гианкур компанията ще реорганизира дейността си.

В случай, че се наложат корекции на работната сила, за да се предостави възможност за връщане към печеливш и устойчив растеж, Renault се ангажира да ги осъществи чрез примерен диалог със социалните партньори и местните власти.

Този проект за приспособяване на работната сила ще се основава на мерки за преквалификация, вътрешна мобилност и доброволни заминавания. Той ще бъде разпределен в рамките на три години и ще засяга близо 4600 длъжности във Франция, към които ще се добави и намалението от над 10 000 други позиции по целия свят.

„Имам доверие в нашите активи, нашите ценности и в ръководството на компанията, които да спомогнат за осъществяването на предвидената трансформация и връщането на пълната стойност на Groupe Renault. Планираните промени са основни за гарантиране на устойчивостта на компанията и нейното развитие в дългосрочен план. Колективно и с подкрепата на нашите партньори от алианса ще можем да постигнем целите си и да превърнем Groupe Renault в ключов играч в автомобилната индустрия през следващите години. Ние сме напълно наясно с нашата отговорност и планираната трансформация може да бъде постигната само с уважение към всички заинтересовани страни от нашата компания и чрез премерен социален диалог“, заявява Жан-Доминик Сенар, председател на съвета на директорите на Renault.

„В този контекст на несигурност и сложност, проектът ни е жизненоважен за гарантиране на стабилни и устойчиви резултати, като приоритет е удовлетворението на клиентите. Чрез капитализиране на нашите основни активи, като електрически автомобили, чрез капитализиране на ресурсите и технологиите на Groupe Renault и алианса и чрез намаляване на сложността на развитието и производството на нашите автомобили, искаме да генерираме икономии от мащаба, за да възстановим общата си рентабилност и да гарантираме развитието си във Франция и в международен план. Този проект ще ни позволи да гледаме на бъдещето с увереност“, добавя Клотилд Делбо, временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на Renault.

Проектът включва няколко основни елементи. Сред тях е подобряване на ефективността и намаляване на инженерните разходи с помощта на засилените активи на алианса – приблизително с 800 милиона евро.

Ще се акцентира върху усъвършенстване на дизайна и разработката на автомобили – намаляване на разнообразието от компоненти, повишаване на стандартизацията, програми за лидер-последовател в рамките на алианса.

Оптимизацията на ресурсите включва концентриране на разработката на стратегически технологии с висока добавена стойност в инженерните обекти в Ил дьо Франс, оптимизиране на използването на центровете за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в чужбина и използване на подизпълнители, както и оптимизиране на средствата за валидиране чрез увеличена употреба на дигитални технологии.

Оптимизацията на производството ще спести приблизително 650 милиона евро. Ще се ускори трансформацията на производствените мощности чрез обобщаване на Индустрия 4.0. Ще се акцентира върху дигитализацията.

Глобалният производствен капацитет е ревизиран от 4 милиона автомобила през 2019 г. на 3,3 млн. до 2024 г.

Другите основни елементи включват корекция в заетостта в областта на производството, прекратяване на планираните проекти за увеличаване на капацитета в Мароко и Румъния, проучване за адаптацията на производствените мощности на компанията в Русия, проучване за рационализацията на производството на скоростни кутии по целия свят.

Във Франция четири работни хипотези за оптимизиране на производството ще бъдат обект на задълбочени консултации с всички заинтересовани страни, по-специално със социалните партньори и местните власти. Renault стартира консултационен процес за заводите в Дуе и Мобеж, за да проучи създаването на оптимизиран център за високи постижения за електрически и лекотоварни автомобили в Северна Франция. Ще се разгледа възможността за трансформация на завода в Диеп в края на производството на Alpine A110. Друг съществен нюанс е създаването на екосистема с кръгова икономика във Флан, включително прехвърляне на дейностите от Шоази-льо-Роа.

Повишаването на ефективността на функциите за поддръжка ще спести приблизително 700 милиона евро.

Промените ще включват и оптимизация на общите и маркетинговите разходи – дигитализация за оптимизиране на маркетинговите разходи, рационализиране на организацията и намаляване на разходите, свързани с поддържащи функции и др.

Друг съществен елемент е префокусиране на дейности за по-добро разпределение на ресурсите. Това пренасочване към основната дейност на Renault чрез промяна в нейния обхват касае част от интегрираната дистрибуторска мрежа на RRG в Европа, прехвърлянето на дяла на Groupe Renault от Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) в Китай в Dongfeng Motor Corporation и прекратяването на дейностите, свързани с леки автомобили с двигател с вътрешно горене с марка Renault на китайския пазар.

Прогнозните разходи за изпълнение на този план са от порядъка на 1,2 милиарда евро.